filosofere sammen

EN FRITTSTÅENDE ORGANISASJON FOR Å FREMME DEN FILOSOFISKE SAMTALEN I SAMFUNNET

Hjem
Barn og unge
Voksne
Gruppesamtaler
Konsultasjoner >
Foredrag m.m.
Samtale-arenaer
Forum
Presseklipp
Kurs og utdanning
Nyttige lenker
Om oss
Meld deg inn!

Dialogisk praksis er blitt høgskolestudium


Høsten 2011 startet Høgskolen i Buskerud et nytt, tverrprofesjonelt studietilbud kalt dialogisk praksis. Studiet er utviklet i samarbeid med Norsk selskap for filosofisk praksis (NSFP). Det første kullet besto av 15 studenter, de fleste med fagfilosofisk bakgrunn.

Utdanningen gir studentene kompetanse som samtalepartnere, med spesiell vekt på etiske og eksistensielle dialoger. Den er helge- og kollokviebasert, går over fire semestre og gir 30 studiepoeng. Målgruppen er sykepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, veiledere, coacher og andre som har fokus på mellommenneskelige relasjoner.

Samtidig avviklet NSFP sin filosofisk praksis-utdanning, som selskapet hadde drevet i omlag ti år. Nå må de som vil bli filosofiske praktikere, ta dialogisk praksis-utdanningen, og i tillegg ha filosofi el.l. på mastergradsnivå, samt ta et påbyggingskurs i regi av NSFP, for å bli godkjent som filosofiske praktikere.

Bildet: Henning Herrestad (t.v.) og Helge Svare er filosofiske praktikere som underviser i dialogisk praksis.

eksempelbilde

Et åpent studietilbud

Siden dialogisk praksis-studiet er beregnet på flere enn de som vil bli filosofiske praktikere, kreves det ikke at man har filosofifaglig bakgrunn. Det er blant annet derfor studiet kalles «dialogisk praksis» (og ikke «filosofiske praksis»). Dermed vil den faglige kompetansen NSFP har bygd opp, også komme ikke-filosofer til gode.

Høgskolen i Buskerud har engasjert de filosofiske praktikerne Henning Herrestad og Helge svare til å utforme studiet samt stå for mesteparten av undervisningen. Herrestad og Svare har vært sentrale i NSFPs filosofisk praksis-utdanning siden selskapet ble grunnlagt. I april 2011 ga NSFPs årsmøte sin tilslutning til å opprette dialogisk praksis-studiet i regi av Høgskolen i Buskerud.

Forhåpningen er at man på sikt får studentkull som utgjør en fruktbar miks av studenter med ulik teoretisk og praktisk bakgrunn. Det vil kunne øke utbredelsen av den filosofiske samtalen i samfunnet, ikke minst innenfor helsesektoren. Se nærmere informasjon fra Høgskolen i Buskerud ved å klikke her


Hva skjer?

ANNONSER:

norsk selskap for filosofisk praksis

Design og produksjon
for web og trykk - se www.molbach.no

din annonse her?
 Nettredaktør:
 Morten Fastvold
e-post

Webdesign: Elisabeth Mølbach Design (2010) www.molbach.no

Valid HTML 4.01 og CSS!