filosofere sammen

EN FRITTSTÅENDE ORGANISASJON FOR Å FREMME DEN FILOSOFISKE SAMTALEN I SAMFUNNET

Hjem
Barn og unge
Voksne
Samtale-arenaer
Institusjoner
Arbeidsliv
Organisasjoner
Forum
Presseklipp
Kurs og utdanning
Nyttige lenker
Om oss
Meld deg inn!

Arbeidsliv

I arbeidslivet heter det gjerne at «det finnes ikke problemer, bare utfordringer». Om en slik holdning kan gi økte resultater og minske friksjon innad i «systemet», har den mindre for seg når f.eks. bedriftens verdigrunnlag og etiske problemstillinger skal drøftes.

Da kan ikke hva som er riktig og galt avgjøres ut fra det som gir best resultater i form av produktivitet og omsetning el.l. I stedet fordres en filosofisk undersøkelse der det mangfoldige og kanskje motsigelsesfylte ved et saksforhold må komme på bordet − selv om saksforholdet da fremstår som et tankemessig problem som det ikke finnes noen grei, pragmatisk løsning på.

Et tankevekkende avbrekk fra «business as usual»

Seminarer i form av sokratisk dialog (se Gruppesamtaler) omkring en av bedriftens kjerneverdier, eller i form av et filosofisk foredrag om et relevant tema med etterfølgende samtale (se Foredrag mm.), vil kunne gi medarbeiderne (og ledelsen) noen tankevekkende avbrekk fra «business as usual»-hverdagen.

Å konsolidere medarbeiderne på basale anliggender kan gi minst like gunstige ringvirkninger som alskens «teambuilding»-tiltak i form av fjellklatring og rafting og annet som kreative konsulentfirmaer måtte by på. Hvorfor ikke leie inn en filosof til å lede teamet ut på en mental fjellklatringstur?  

Medarbeidersamtaler med filosofen?

En uprøvd idé som kan ha mye for seg, er å la en innleid filosof ha medarbeidersamtaler. Trolig vil slike samtaler bli langt mer frimodige og verdifulle hvis det som sies, ikke kommer ledelsen for øre fordi filosofen innrømmes taushetsplikt.

Overfor en ekstern filosof vil den enkelte medarbeider lettere kunne ta opp ømtålige og problematiske saker som kanskje er tabubelagt innad i bedriften. Medarbeideren kan også finne det befriende å ikke måtte ordlegge seg så taktisk som man helst bør overfor egne overordnede. En «utblåsning» som forblir i samtalerommet, kan være det som trengs for å riste av seg «gruff» og bedre motivasjonen.

Et bidrag til å motivere jobbsøkende

Motivasjon er også et sentralt anliggende for jobbsøkende. Enkelte NAV-kontorer har engasjert filosofiske praktikere for å ha både gruppesamtaler og én-til-én-samtaler med jobbsøkende. En samtale på fritt, filosofiske grunnlag vil ikke minst kunne hjelpe den enkelte til å komme til klarhet i hvilke jobber man vil kunne lykkes og trives best i.

Hva skjer?

ANNONSER:

norsk selskap for filosofisk praksis

Design og produksjon
for web og trykk - se www.molbach.no

din annonse her?
 Nettredaktør:
 Morten Fastvold
e-post

Webdesign: Elisabeth Mølbach Design (2010) www.molbach.no

Valid HTML 4.01 og CSS!