filosofere sammen

EN FRITTSTÅENDE ORGANISASJON FOR Å FREMME DEN FILOSOFISKE SAMTALEN I SAMFUNNET

Hjem
Barn og unge
Barnehage
Skole
Andre fora
Voksne
Samtale-arenaer
Forum
Presseklipp
Kurs og utdanning
Nyttige lenker
Om oss
Meld deg inn!

Barnehage

Aktuelt:

- Jeg lærer å filosofere av barna

Den britiske pedagogen Sara Stanleys norgesbesøk 2.−6. februar 2011 ble en stor suksess. Både på Lillehammer og i Oslo snakket hun om det å ha filosofiske samtaler med barnehagebarn.

- Jeg lærer å filosofere av barna, sier Sara Stanley i et intervju med Human-Etisk Forbunds medlemsblad Fri tanke nr. 1/2011. Vi bringer her en utvidet versjon, kun for våre lesere. Les hele saken (pdf)!


Små barn, store spørsmål

Små barn stiller store spørsmål. De har også en evne til å undre seg, og til å se det (for oss voksne) vante i et nytt og uventet lys. Dette er helt vesentlige egenskaper for å kunne filosofere.

La oss tenke høyt om vriene spørsmål!

Erfaring tilsier at barn i førskolealder godt kan ha filosofiske samtaler, bare vi voksne legger til rette for dette og leder samtalen på et kyndig vis. Barns undring og vitebegjær er et godt utgangspunkt for å skape filosofiske samtaler, men det kreves trening og gode ideer for å skape den nødvendige struktur og fremdrift i samtalen.

I rammeplanen for barnehager av 2006 er oppøving av barnas evne til filosofisk refleksjon blitt et viktig satsningsområde. Det finnes nå lærebøker på norsk (se Bok- og filosoftorget) og kurs for førskolelærere i hvordan man kan oppmuntre barna til å tenke høyt over mulige svar på vriene spørsmål. Ved at vi voksne ikke da hjelper dem til å formulere svarene, viser vi at vi tar dem på alvor.

Samtalebasert læring

Filosofi i barnehagen orienterer seg mot etikk, religion og filosofi, og tar sikte på å fremme barnas medvirkning og språklige og sosiale kompetanse: Hvordan kan vi bidra til at barna lærer å reflektere, ta begrunnede valg og stå for de valgene de tar? Dette er en sentral del av barnehagens lærings- og dannelsesprosess. Ved å samtale om slike emner ut fra tekster, leker og eksempler fra dagliglivet støtter vi barnas utvikling av språklige ferdigheter og sosial kompetanse.


Artikler/saker:

Kan barnehagebarn filosofere?

Det er tittelen på en fyldig artikkel i Human-Etisk Forbunds medlemsblad Fri Tanke nr. 4/2010. Der skildres filosofiske samtaler i en barnehage på Ås, og personer som underviser førskolepersonell i dette, intervjues. Les artikkelen (pdf)

Hva skjer?

ANNONSER:

norsk selskap for filosofisk praksis

Design og produksjon
for web og trykk - se www.molbach.no

din annonse her?
 Nettredaktør:
 Morten Fastvold
e-post

Webdesign: Elisabeth Mølbach Design (2010) www.molbach.no

Valid HTML 4.01 og CSS!