filosofere sammen

EN FRITTSTÅENDE ORGANISASJON FOR Å FREMME DEN FILOSOFISKE SAMTALEN I SAMFUNNET

Hjem
Barn og unge
Voksne
Samtale-arenaer
Institusjoner
Arbeidsliv
Organisasjoner
Forum
Presseklipp
Kurs og utdanning
Nyttige lenker
Om oss
Meld deg inn!

Institusjoner

Filosofiske samtaler begynner å få innpass i viktige institusjoner som fengsler og i helse- og omsorgsektoren. Flere ulike initiativer på disse arenaer har alt vakt allmenn interesse.

Filosofiske samtaler med innsatte

Bjørgvin fengsel i Bergen har ansatt en egen fengselsfilosof, og i tillegg til andre filosofisk praktikere har bl.a. Human-etisk forbund på frivillig basis arrangert filosofiske samtaler med innsatte i flere fengsler.

Bare det å ha opplevd en slik samtale med dens åpne, undrende karakter, har gitt innsatte en aha-opplevelse. Den mulighet de da får til å reflektere over livets store og små spørsmål, og til å tenke annerledes omkring disse, vil kunne gi dem et endret syn på tilværelsen, både i fengslet og etter endt soning.

Eldre-filosofering

Innenfor helse- og omsorgsektoren har Kathinka Guldberg-senteret i Oslo startet en utdanning av samtaleledere for filosofiske kafeer med eldre. Initiativtakeren er en filosofisk praktiker som har gjort en rekke forsøk med filosofiske kafeer på eldresentre. «Endelig fikk vi noe annet og mer givende å snakke om enn den vanlige sykdomspraten!» er en typisk reaksjon etter en slik samtale.

En 87-årig deltaker sendte høsten 2009 et brev til statsministeren der hun skrev at dette var en flott anvendelse av skattepengene, og slike samtaler ville holde henne frisk og rask til hun ble hundre! Den stimulans av tenkning og refleksjon som filosofiske kafeer gir, betyr trolig like mye for brukernes mentale velvære som det fysisk pleie betyr for deres fysiske velvære.

Samtale i stedet for antidepressiva

Høyst sannsynlig vil filosofiske samtaler, både i grupper og som én-til-én-konsultasjoner, ha sin berettigelse i rehabiliteringsinstitusjoner og som en forebygging av psykiske lidelser, som øker alarmerende i omfang. For eksempel mottar både fastleger og sykehus pasienter med en sammensatt sykdomsproblematikk der også mentale forestillinger eller problemer spiller inn.

I stedet for å forskrive antidepressiva ville det ofte være riktigere å anbefale filosofiske konsultasjoner, der det ikke forutsettes at det feiler pasienten noe psykisk, og der det ikke iverksettes terapeutiske opplegg. Å få drøftet forestillingene eller problemene med en filosofisk praktiker ville være et betimelig lavterskeltilbud for å hindre at slike tanker utvikler seg til mentale lidelser.

Hva med en sykehusfilosof?

En annen, nærliggende idé er å supplere sykehuspresten med en sykehusfilosof. Behovet for å drøfte åndelige spørsmål når sykdom og død rammer, oppstår også hos ikke-kristne og sekulære pasienter og pårørende. Disse kunne da få snakke med en filosof hvis de foretrekker det fremfor presten.

Hva skjer?

ANNONSER:

norsk selskap for filosofisk praksis

Design og produksjon
for web og trykk - se www.molbach.no

din annonse her?
 Nettredaktør:
 Morten Fastvold
e-post

Webdesign: Elisabeth Mølbach Design (2010) www.molbach.no

Valid HTML 4.01 og CSS!