filosofere sammen

EN FRITTSTÅENDE ORGANISASJON FOR Å FREMME DEN FILOSOFISKE SAMTALEN I SAMFUNNET

Hjem
S Barn og unge
Voksne
Samtale-arenaer
Institusjoner
Arbeidsliv
Organisasjoner
Forum
Presseklipp
Kurs og utdanning
Nyttige lenker
Om oss
Meld deg inn!

Organisasjoner

Organisasjoner, lag og forbund har sine formål og målsettinger, og det daglige arbeidet går stort sett med til å etterleve dette. Men i likhet med bedrifter trenger organisasjoner til tider å stoppe litt opp for å saumfare sitt idé- og verdigrunnlag samt prioriteringer.

Denslags er ikke tenkt igjennom én gang for alle, men må gjentenkes med jevne mellomrom − både fordi tidene skifter, slik at noe av det grunnleggende tankegodset bør justeres, og fordi nye medlemmer trenger å konsolideres på det organisasjonen står for.

Felles refleksjon i stedet for debatt

Derfor er det av og til formålstjenlig med en annen samtaleform enn debatten, som særlig politisk orienterte organisasjoner dyrker. Dette fordi det i en samtale om grunnleggende verdispørsmål ikke bør handle om å vinne eller å tape en diskusjon, men om å undersøke temaet på et åpent og gjerne nytenkende vis, uten å nødvendigvis komme fram til en felles oppfatning.

Da er det i stedet et poeng å få belyst temaets mangslungenhet og kompleksitet, til refleksjon for deltakerne. Kanskje vil dette kunne føre til konstruktive justeringer av ens eget og til og med hele organisasjonens tenkemåte.

Samtalefilosofiske seminar-konsepter

Konseptet filosofisk kafé er en velegnet samtaleform hvis antall deltakere er mer enn 12−15 og tiden til rådighet er på maks to−tre timer. Hvis antall deltakere er 12−15 eller mindre og man har en halv til en hel dag til disposisjon, for eksempel i form av et hel- eller halvdagsseminar, anbefales konseptet sokratisk dialog − se Gruppesamtaler.

Organisasjoner som erkjenner å ha et jevnlig behov for filosofiske gruppesamtaler, kan med hell skolere egne nøkkelpersoner til samtaleledere ved å konsultere filosofiske praktikere og andre med erfaring i å lede gruppesamtaler.

Omsorgssamtaler på frivillig basis

Organisasjoner som driver med omsorgsarbeid, vil ha et behov for å kurse medlemmer i å møte personer til én-til-én-samtaler, enten per telefon eller ansikt til ansikt. Det dreier seg da om å kunne møte andre som et medmenneske og en ressursperson, uten å være noen profesjonell samtalepartner. For mennesker som trenger noen å snakke med, kan dette være det som trengs, og som kan gjøre en forskjell.

Filosofiske praktikere kan kurse organisasjonens ansatte og frivillige medarbeidere i denne oppgaven, der det viktigste vil være å lære å lytte og å stille relevante spørsmål for å få den andre i tale. Også innenfor en slik avgrenset ramme vil gode, hverdagsfilosofiske samtaler kunne finne sted.

Hva skjer?

ANNONSER:

norsk selskap for filosofisk praksis

Design og produksjon
for web og trykk - se www.molbach.no

din annonse her?
 Nettredaktør:
 Morten Fastvold
e-post

Webdesign: Elisabeth Mølbach Design (2010) www.molbach.no

Valid HTML 4.01 og CSS!