filosofere sammen

EN FRITTSTÅENDE ORGANISASJON FOR Å FREMME DEN FILOSOFISKE SAMTALEN I SAMFUNNET

Hjem
Barn og unge
Barnehage
Skole
Andre fora
Voksne
Samtale-arenaer
Forum
Presseklipp
Kurs og utdanning
Nyttige lenker
Om oss
Meld deg inn!

Skole

I skolens formålsparagraf og i læringsplakaten står det at elevene skal lære å tenke kritisk. Dermed blir spørsmålet: Hvordan skal lærere undervise i kritisk tenkning?

Et viktig pedagogisk redskap

Opplæring i kritisk tenkning kan best skje i form av filosofiske gruppesamtaler som tar utgangspunkt i en hendelse fra dagliglivet, en tekst eller et tema innenfor et skolefag. Om man ikke har egne filosofitimer til dette, noe som bør være et mål på lengre sikt, kan man gjøre kortere filosofiske gruppesamtaler til et innslag i den øvrige undervisningen. Da vil man som lærer rå over enda et redskap som bør finnes i enhver pedagogs verktøykasse.

Kritisk = undersøkende

I filosofien betyr «kritisk» å være undersøkende (og ikke å være negativ!), ved at man undersøker holdbarheten av fremsatte tanker samt alternative måter å tenke omkring det aktuelle emnet på. Kritisk tenkning er nær beslektet med den vitenskapelige tenkemåten som elevene også skal tilegne seg, men har også relevans på etikkens område.

For nærmere hundre år siden hevdet den amerikanske filosofen og pedagogen John Dewey at det skolen kan og bør gjøre, er å utvikle elevenes evne til å tenke. Faktisk er dette minst like viktig som å lære å lese og skrive og regne, og Deweys påstand er ikke mindre aktuell i dag. Det er derfor på høy tid å realisere et slikt forsett.

Erfaringer finnes!

Forsøk med filosofiundervisning har pågått på enkelte skoler i cirka ti år, takket være noen entusiastiske ildsjeler. Høgskolen i Oslo og andre har kurset lærere i å lede filosofiske gruppesamtaler i skoleklasser, og i 2005−2007 gjennomførte Utdannings-direktoratet et nasjonalt prøveprosjekt med filosofiundervisning på et knippe skoler.

Det er her snakk om samtalebasert undervisning, og ikke kunnskapsbasert undervisning av den typen som rommes i RLE-faget. Utfordringen for både lærer og elever blir da å undre seg og undersøke livets store og små spørsmål uten å kunne ty til noe fasitsvar.

Flere læreboker om samtalebasert filosofiundervisning i skolen er utgitt av norske pedagoger og filosofer, se Bok- og filosoftorget.

 

Hva skjer?

ANNONSER:

norsk selskap for filosofisk praksis

Design og produksjon
for web og trykk - se www.molbach.no

din annonse her?
 Nettredaktør:
 Morten Fastvold
e-post

Webdesign: Elisabeth Mølbach Design (2010) www.molbach.no

Valid HTML 4.01 og CSS!